nadiii.png

 

00989909506935

nadi111.png

 

امروز رقابت برای لیدرهای صنعت غذا، بسیار روان و راحت است . این جملات تیتر خبری بزرگترین خبرگزاری بسته بندی بود که از شکلی از بسته بندی صحبت میکند که ظرف بستنی با یک لایه رو و درب و قاشق تعبیه شده بر روی آن تولیدو عرضه میشود. بسته بندی های روز به سمتی می رود که مصرف کننده بعد از تهیه بسته بتواند همانجا که #بستنی ، #سالاد و یا #غذای_اماده را که تهیه کرد ، مصرف کند و احتیاجی به تهیه قاشق و یا چنگال به صورت جدا نداشته باشد.

#ایده_روز
امروز به شما بسته سیل شده با درب قاشق دار را پیشنهاد میدهیم .
شما برای استفاده راحت تر محصول خود چه فکری دارید؟